Nezaradené

 • Bohoslužby počas Vianočných sviatkov

  Pozývame Vás na liturgické slávenia počas tohtoročných Vianočných sviatkov do kláštorného chrámu Premenenia Pána v Sampore. Bohoslužby sa budú konať v nasledovných časoch: 24. decembra (Vigília Narodenia Pána): 5.30: Posvätné čítanie 6.30: Svätá omša s rannými chválami 14.30: Modlitba cez deň 17.00: Vešpery 23.00: Slávnostné Nočné vigílie a Svätá omša „v noci“, po bohoslužbe bude…

 • V Sampore sa konal koncert

  Z príležitosti 1150. výročia príchodu vierozvestov sv. Cyrila a Metoda, sa v kláštornom chráme Premenenia Pána v Sampore konal koncert miešaného komorného speváckeho zboru Cantica Collegium musicum Martin. Pod vedením dirigenta doc. Štefana Sedlického zazneli sakrálne diela rôznych autorov, ako aj texty v staroslovienčine.

 • V Sampore sa skončil biblický víkend

  Slávnostnou svätou omšou sa v kláštore Premenenia Pána v Sampore zakončil biblický víkend s názvom „Krása a krutosť Biblie“, ktorý sa konal v spolupráci s Katedrou biblických vied RKCMBF UK pri Teologickom inštitúte v Badíne. Od piatku do nedele mali účastníci tohto podujatia možnosť zúčastniť sa na prednáškach a diskusiách, ktoré viedli SSDr. Blažej Štrba,…

 • Pozvánka na koncert

  Srdečne vás pozývame na koncert miešaného komorného speváckeho zboru Cantica Collegium musicum Martin, SPIEVAME V STAROSLOVIENČINEprogram pri príležitosti 1150. výročia príchodu vierozvestcov Cyrila a Metoda.Koncert sa bude konať v kláštornom chráme Premenenia Pána v Sampore, v nedeľu 16. decembra 2012 o 14.00 hod.

 • Podrobný program biblického víkendu

  Prinášame Vám podrobný program podujatia „Krása a krutosť Biblie“. PIATOK (14. 12.) 17.00 Vešpery 17.45 Úvod 18.30 Večera 19.00  1. Prednáška – Pestrofarebné stránky Biblie. Stručné objasnenie literárnej rôznosti a obsahovej pestrofarebnosti kníh Starého i Nového zákona. 20.00 Kompletórium SOBOTA (15. 12.) 5.30 Ranné chvály 6.30 Svätá omša 7.30 Raňajky 8.30 1. Prednáška – Vyjadrenia krásy a krutosti.…

 • Intenzívny víkend s témou Krása a krutosť Biblie

  V dňoch 14. – 16. decembra 2012 sa v Kláštore Premenia Pána v Sampore uskutoční víkendový prednáškovo-modlitbový program s témou Krása a krutosť Biblie. Registrovaní účastníci trojdňového podujatia sa okrem biblických prednášok môžu zúčastňovať na chórových modlitbách a svätej omši s tunajšou komunitou Mníchov z rehole sv. Benedikta. Trojdňové podujatie organizuje pracovisko Badín Katedry biblických…

 • Skončili sa konventuálne duchovné cvičenia

  Včera, v sobotu 1. decembra 2012, sa spevom Teba, Bože, chválime a apoštolským požehnaním zakončili konventuálne duchovné cvičenia v benediktínskom kláštore v Sampore. Tohto roku ich viedol o. Hieronim Kreis OSB z benediktínskeho opátstva sv. Petra a Pavla v Tynci (Krakov, Poľsko).Náš exercitátor sa nám počas uplynulého týždňa prihovoril v prednáškach, v ktorých nám pripomenul…

 • Konventuálne duchovné cvičenia

  V tomto týždni sa až do soboty 1. decembra 2012 konajú v kláštore Premenenia Pána v Sampore každoročné konventuálne duchovné cvičenia. Z tohto dôvodu sú momentálne obmedzené naše komunikačné možnosti a taktiež neprijímame hostí. Prosíme preto o strpenie pri vybavovaní telefonátov a pošty, ako aj o vaše modlitby za nás v tomto čase.

 • Slovenskí benediktíni získali nezávislosť

  Prvý konventuálny prior sa prihovára mníchom po svojom menovaní. Včera, v sobotu 17. novembra 2012, v predvečer sviatku výročia posvätenia bazilík sv. Petra a Pavla, navštívil Benediktínsky kláštor Premenenia Pána v Sampore opát Benediktínskeho opátstva sv. Petra a Pavla v Tynci (Krakov, Poľsko), ndp. Bernard Sawicki OSB, aby vykonal akt kánonického menovania prvého konventuálneho priora…

 • Straty a nálezy

  Upozorňujeme našich návštevníkov, ktorí sa zúčastnili prvého stretnutia cyklu Postavy viery, že na vrátnici kláštora ostala po stretnutí vetrovka červenej farby a zväzok kľúčov bez majiteľa.