Bohoslužby počas Vianočných sviatkov

Pozývame Vás na liturgické slávenia počas tohtoročných Vianočných sviatkov do kláštorného chrámu Premenenia Pána v Sampore. Bohoslužby sa budú konať v nasledovných časoch:

24. decembra (Vigília Narodenia Pána):

  • 5.30: Posvätné čítanie
  • 6.30: Svätá omša s rannými chválami
  • 14.30: Modlitba cez deň
  • 17.00: Vešpery
  • 23.00: Slávnostné Nočné vigílie a Svätá omša „v noci“, po bohoslužbe bude pripravené pohostenie.

25. decembra (Narodenie Pána):

  • 7.00: Ranné chvály a Svätá omša „na úsvite“
  • 9.00: Modlitba cez deň
  • 11.00: Slávnostná svätá omša „vo dne“
  • 18.00: Slávnostné vešpery
  • 20.00: Kompletórium

26. decembra (Svätého Štefana, prvomučeníka):

  • 5.30: Nočné vigílie
  • 7.00: Ranné chvály
  • 9.00: Modlitba cez deň
  • 11.00: Svätá omša
  • 18.00: Vešpery
  • 20.00: Kompletórium

Publikované

v časti

Autor článku: