Straty a nálezy

Upozorňujeme našich návštevníkov, ktorí sa zúčastnili prvého stretnutia cyklu Postavy viery, že na vrátnici kláštora ostala po stretnutí vetrovka červenej farby a zväzok kľúčov bez majiteľa.


Publikované

v časti

Autor článku: