Pozvánka na koncert

Srdečne vás pozývame na koncert miešaného komorného speváckeho zboru Cantica Collegium musicum Martin,

SPIEVAME V STAROSLOVIENČINEprogram pri príležitosti 1150. výročia príchodu vierozvestcov Cyrila a Metoda.
Koncert sa bude konať v kláštornom chráme Premenenia Pána v Sampore, v nedeľu 16. decembra 2012 o 14.00 hod.


Publikované

v časti

Autor článku: