Konventuálne duchovné cvičenia

V tomto týždni sa až do soboty 1. decembra 2012 konajú v kláštore Premenenia Pána v Sampore každoročné konventuálne duchovné cvičenia. Z tohto dôvodu sú momentálne obmedzené naše komunikačné možnosti a taktiež neprijímame hostí. Prosíme preto o strpenie pri vybavovaní telefonátov a pošty, ako aj o vaše modlitby za nás v tomto čase.


Publikované

v časti

Autor článku: