Podrobný program biblického víkendu

Prinášame Vám podrobný program podujatia „Krása a krutosť Biblie“.

PIATOK (14. 12.)

 • 17.00 Vešpery
 • 17.45 Úvod
 • 18.30 Večera
 • 19.00  1. Prednáška – Pestrofarebné stránky Biblie. Stručné objasnenie literárnej rôznosti a obsahovej pestrofarebnosti kníh Starého i Nového zákona.
 • 20.00 Kompletórium

SOBOTA (15. 12.)

 • 5.30 Ranné chvály
 • 6.30 Svätá omša
 • 7.30 Raňajky
 • 8.30 1. Prednáška – Vyjadrenia krásy a krutosti. Ako, prečo a v ktorých prípadoch možno hovoriť o krutosti a kráse v Biblii.
 • 9.45 2. Prednáška – Prekliatie a požehnanie I. Božie konanie voči ľuďom. Téma zasvätenia prekliatiu – celých národov, miest a ľudí a téma požehnania u Abraháma, otca národov a u Melchizedecha.
 • 11.00 3. Prednáška – Aká si krásna! Kto a čím je krásny v knihe Pieseň Piesní. Pojem krásy a lásky v biblickej starozákonnej poézii.
 • 12.20 Posvätné čítanie
 • 13.00 Obed
 • 14.30 Modlitba cez deň
 • 14.45 4. Prednáška – workshop. Práca nad niektorými textami, diskusia nad témami a výzva pre jednotlivca i pre spoločenstvo veriacich.
 • 17.00 Vešpery
 • 17.30 5. Prednáška – Prekliatie a požehnanie II. Ľudské konanie voči ľuďom. Niekoľko príkladov matiek, ktoré reagovali rôzne, keď chceli dosiahnuť dobro.
 • 18.30 Večera
 • 19.00 Diskusia 
 • 20.00 Kompletórium

NEDEĽA (16. 12.)

 • 3.00 Nočné vigílie
 • 7.00 Ranné chvály
 • 7.30 Raňajky
 • 8.00 1. Prednáška – Krásne knihy a ich témy. Z beletrie Biblie: Kniha prísloví, Rút a Pieseň piesní. Krása, ktorá pripravila cestu Mesiášovi.
 • 9.00 Modlitba cez deň
 • 9.30 Diskusia
 • 11.00 Svätá omša
 • 12.30 Obed

Publikované

v časti

Autor článku: