Benediktíni sú pokračovateľmi starobylého mníšskeho hnutia Katolíckej cirkvi, ktorého korene siahajú do prvých storočí kresťanstva. Regula svätého Benedikta, napísaná na konci 6. storočia ostáva dodnes hlavným programovým dokumentom každého benediktínskeho kláštora. Kláštor Premenenia Pána v Sampore je od roku 2010 domovom nového mníšskeho spoločenstva, snažiaceho sa obnoviť mníšsky spôsob života na Slovensku. Od roku 2012 je kláštor nezávislým priorátom a plnohodnotným členom Benediktínskej kongregácie Zvestovania. Predstaveným kláštora je otec prior Vladimír Kasan OSB. Kláštor ponúka aj možnosť vstúpiť do fyzického i duchovného priestoru mníchov prostredníctvom pobytov v dome hostí.


Aktuality

 • Popolcová streda
  Pozývame vás na bohoslužby Popolcovej stredy dňa 14. februára 2024 do kláštora Premenenia Pána v Sampore. Všetky liturgické slávenia sa budú konať podľa rozpisu nižšie.
 • Sviatok Obetovania Pána
  Pozývame vás na bohoslužby liturgického sviatku Obetovania Pána dňa 2. februára 2024 (piatok) do kláštora Premenenia Pána v Sampore. Všetky liturgické slávenia sa budú konať podľa rozpisu nižšie.
 • Pozvánka na večernú prednášku
  Všetkých záujemcov srdečne pozývame na ďalšie stretnutie v Kláštore Premenenia Pána v rámci cyklu Veľké je tajomstvo viery. Kresťanská liturgia známa i neznáma. V stredu 17. januára 2024 o 19.00 hod. v prednáškovej miestnosti kláštora sa začne prednáška na tému Hľadali cirkevní Otcovia v Eucharistii vernosť alebo platnosť? V rámci… Read more: Pozvánka na večernú prednášku

Ďalšie aktuality >>>


Pre kláštorný chrám Premenenia Pána v Sampore sa vyrába nový píšťalový organ. Bližšie informácie sa dozviete na osobitnej stránke.

Eine neue Orgel (Deutsch) | A new organ (English)


Bohoslužby v kláštornom chráme

Všedný deň

 • 5:30 — Ranné chvály
 • 6:00 — Spovedná služba
 • 6:30 — Svätá omša
 • 12:20 — Vigílie
 • 14:30 — Modlitba popoludní
 • 17:00 — Vešpery
 • 17:30 — Spovedná služba (do 18:30)
 • 20:00 — Kompletórium

Nedeľa

 • 3:00 — Vigílie
 • 7:00 — Ranné chvály
 • 9:00 — Modlitba predpoludním
 • 10:30 — Spovedná služba
 • 11:00 — Svätá omša
 • 18:00 — Vešpery
 • 20:00 — Kompletórium

V isté dni sa bohoslužby konajú podľa osobitného poriadku. Bližšie informácie v aktualitách na našej stránke. V bežné štvrtky sa koná adorácia Najsvätejšej Sviatosti v čase 14:45 ‒ 16:45 hod. Kláštorný chrám je prístupný pre verejnosť po ukončení ranných chvál do ukončenia kompletória. Ubytovaní hostia majú prístup do chrámu nepretržite.

Ďalšie webstránky

Obláti

Domovská stránka benediktínskych oblátov pri Kláštore Premenenia Pána

Lectio

Celoročný plán čítania Svätého písma

Monachos

Čriepky z mníšskeho života a tradície