Benediktíni sú pokračovateľmi starobylého mníšskeho hnutia Katolíckej cirkvi, ktorého korene siahajú do prvých storočí kresťanstva. Regula svätého Benedikta, napísaná na konci 6. storočia ostáva dodnes hlavným programovým dokumentom každého benediktínskeho kláštora. Kláštor Premenenia Pána v Sampore je od roku 2010 domovom nového mníšskeho spoločenstva, snažiaceho sa obnoviť mníšsky spôsob života na Slovensku. Od roku 2012 je kláštor nezávislým priorátom a plnohodnotným členom Benediktínskej kongregácie Zvestovania. Predstaveným kláštora je otec prior Vladimír Kasan OSB. Kláštor ponúka aj možnosť vstúpiť do fyzického i duchovného priestoru mníchov prostredníctvom pobytov v dome hostí.


Aktuality

 • Pozvánka na večerné stretnutie
  Všetkých záujemcov srdečne pozývame na ďalšie stretnutie v Kláštore Premenenia Pána v rámci cyklu Veľké je tajomstvo viery. Kresťanská liturgia známa i neznáma. V stredu 10. apríla 2024 o 19.00 hod. v prednáškovej miestnosti kláštora sa začne prednáška na tému Ak som pokrstený, potrebujem aj birmovanie? V rámci prednášky bude… Read more: Pozvánka na večerné stretnutie
 • Zvestovanie Pána
  Pozývame vás na bohoslužby liturgickej slávnosti Zvestovania Pána, dňa 8. apríla 2024 (pondelok) do kláštora Premenenia Pána v Sampore. Všetky liturgické slávenia sa budú konať podľa rozpisu nižšie.
 • Veľkonočné sviatky
  Srdečne Vás pozývame na liturgické slávenia počas Posvätného veľkonočného trojdnia a začiatku Veľkonočnej oktávy v kláštore Premenenia Pána v Sampore. Jednotlivé bohoslužby v kláštornom chráme sa budú konať podľa nasledujúceho rozpisu: Štvrtok Pánovej večere (28. 3.) Piatok utrpenia Pána (29. 3.) Svätá sobota (30. 3.) Nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania (31. 3.)… Read more: Veľkonočné sviatky

Ďalšie aktuality >>>


Pre kláštorný chrám Premenenia Pána v Sampore sa vyrába nový píšťalový organ. Bližšie informácie sa dozviete na osobitnej stránke.

Eine neue Orgel (Deutsch) | A new organ (English)


Bohoslužby v kláštornom chráme

Všedný deň

 • 5:30 — Ranné chvály
 • 6:00 — Spovedná služba
 • 6:30 — Svätá omša
 • 12:20 — Vigílie
 • 14:30 — Modlitba popoludní
 • 17:00 — Vešpery
 • 17:30 — Spovedná služba (do 18:30)
 • 20:00 — Kompletórium

Nedeľa

 • 3:00 — Vigílie
 • 7:00 — Ranné chvály
 • 9:00 — Modlitba predpoludním
 • 10:30 — Spovedná služba
 • 11:00 — Svätá omša
 • 18:00 — Vešpery
 • 20:00 — Kompletórium

V isté dni sa bohoslužby konajú podľa osobitného poriadku. Bližšie informácie v aktualitách na našej stránke. V bežné štvrtky sa koná adorácia Najsvätejšej Sviatosti v čase 14:45 ‒ 16:45 hod. Kláštorný chrám je prístupný pre verejnosť po ukončení ranných chvál do ukončenia kompletória. Ubytovaní hostia majú prístup do chrámu nepretržite.

Ďalšie webstránky

Obláti

Domovská stránka benediktínskych oblátov pri Kláštore Premenenia Pána

Lectio

Celoročný plán čítania Svätého písma

Monachos

Čriepky z mníšskeho života a tradície