V Sampore sa konal koncert

Z príležitosti 1150. výročia príchodu vierozvestov sv. Cyrila a Metoda, sa v kláštornom chráme Premenenia Pána v Sampore konal koncert miešaného komorného speváckeho zboru Cantica Collegium musicum Martin. Pod vedením dirigenta doc. Štefana Sedlického zazneli sakrálne diela rôznych autorov, ako aj texty v staroslovienčine.

Cantica Collegium musicum Martin


Publikované

v časti

Autor článku: