V Sampore sa skončil biblický víkend

Slávnostnou svätou omšou sa v kláštore Premenenia Pána v Sampore zakončil biblický víkend s názvom „Krása a krutosť Biblie“, ktorý sa konal v spolupráci s Katedrou biblických vied RKCMBF UK pri Teologickom inštitúte v Badíne. Od piatku do nedele mali účastníci tohto podujatia možnosť zúčastniť sa na prednáškach a diskusiách, ktoré viedli SSDr. Blažej Štrba, PhD. a sestra Dáša Kráľová SDB, i liturgickej modlitbe s mníchmi kláštora.

>>> Fotogaléria


Publikované

v časti

Autor článku: