Nezaradené

 • Pozvánka na biblické stretnutie

  Pozývame Vás na ďalšie Pondelkové stretnutie nad Svätým písmom, s témou Oslava Boha až naveky (Ž 115). Stretnutie, ktoré bude viesť SSDr. Blažej Štrba, PhD., sa bude konať v pondelok 8. 4. 2013 o 19.00 v prednáškovej miestnosti kláštora Premenenia Pána v Sampore. Vstup je voľný.

 • Liturgický poriadok Posvätného veľkonočného trojdnia

  Pozývame Vás na liturgické slávenia Posvätného veľkonočného trojdnia v Kláštore Premenenia Pána v Sampore, ktoré sa budú konať podľa nasledovného rozpisu Zelený štvrtok (28. marca 2013) 18.00 — Svätá omša Pánovej večere 20.00 — Kompletórium Veľký piatok (29. marca 2013) 5.30 — Temné hodinky (Posvätné čítanie a Ranné chvály) 12.00 — Krížová cesta 12.45 — Modlitba cez…

 • Brat Michal Mária prijal posvätný diakonát

  V sobotu 2. marca 2013 navštívil benediktínsky kláštor Premenenia Pána v Sampore banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. V rámci svojej prvej návštevy kláštora slávil spolu s mníchmi kláštora a veľkým množstvom hostí pontifikálnu svätú omšu, počas ktorej vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou ordinoval brata Michala Máriu Kukuču OSB za diakona.Touto cestou ďakujeme všetkým, ktorí sa…

 • Organizačné informácie ku diakonskej vysviacke br. Michala Márie

  V deň diakonskej vysviacky brata Michala Márie Kukuču OSB, 2. marca 2013, budú liturgické slávenia v kláštore Premenenia Pána v Sampore podľa nasledovného poriadku: 5.30 — Posvätné čítanie 7.00 — Ranné chvály 9.00 — Modlitba cez deň 11.00 — Pontifikálna sv. omša spojená s obradmi diakonskej ordinácie 16.30 — Vešpery 20.00 — Kompletórium Prosíme kňazov…

 • Pozvánka na biblické stretnutie

  Pozývame Vás na ďalšie Pondelkové stretnutie nad Svätým písmom, s témou Človek, čo rád pomáha (Ž 112). Stretnutie, ktoré bude viesť SSDr. Blažej Štrba, PhD., sa bude konať v pondelok 4. 3. 2013 o 19.00 v prednáškovej miestnosti kláštora Premenenia Pána v Sampore. Vstup je voľný.

 • Diakonská vysviacka v Sampore

  S radosťou vám oznamujeme, že v sobotu 2. marca 2013 udelí banskobystrický diecézny biskup Mons. Marián Chovanec diakonské svätenie v našom kláštore. Novým diakonom sa stane brat Michal Mária Kukuča OSB. Pontifikálna svätá omša spojená s obradmi vysviacky sa bude konať v kláštornom chráme Premenenia Pána v Sampore o 11.00 hod. Všetkých našich priaznivcov a dobrodincov…

 • Pozvánka na druhé stretnutie cyklu Postavy viery

  Srdečne Vás pozývame na druhé stretnutie v rámci cyklu „Postavy viery“, ktoré sa bude konať v sobotu 23. februára 2013 v benediktínskom kláštore Premenenia Pána v Sampore. Jeho obsahom budú prednášky popredných slovenských odborníkov o veľkých postavách viery: sv. Jóbovi, sv. Jane z Arku a sv. Alfonzovi Márii de Liguori. Program je určený pre široký okruh veriacich a je príspevkom k Roku…

 • Pokračujú pondelkové stretnutia nad Svätým písmom

  Pozývame vás na ďalšie Pondelkové stretnutia nad Svätým písmom v Kláštore Premenenia Pána v Sampore, ktoré vedie biblista SSDr. Blažej Štrba, PhD. Najbližší polrok naplní symbolický počet 40 stretnutí od začiatku tohto obľúbeného cyklu. Na účastníkov čakajú ďalšie zaujímavé témy a poznatky postavené na výklade knihy Žalmov. Najbližšie stretnutie bude v pondelok 4. marca 2013 v prednáškovej…

 • Bohoslužby na prelome rokov

  Pozývame Vás na bohoslužby, ktoré sa budú konať na prelome občianskych rokov 2012/2013. Siedmy deň oktávy Narodenia Pána (31. decembra 2012) 5.30 — Ranné chvály 6.30 — Svätá omša Po sv. omši bude nasledovať celodenná adorácia Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej. 12.20 — Posvätné čítanie 14.30 — Modlitby cez deň 17.00 — Vešpery a po nich ďakovná…

 • Narodenie Pána

  S radosťou a bázňou priviedla na svet svojho jediného Syna bez toho, aby stratila panenstvo. (Porta fidei, 13) KAŽDÉMU hlásame najúžasnejšiu správu, patriacu všetkým ľuďom, ktorú Cirkev vyjadrila vo Vyznaní viery: On pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z nebies Všetkým vyprosujeme, od Dieťaťa zostupujúceho z neba, dary neba: lásku, pokoj, dobro. A…