Intenzívny víkend s témou Krása a krutosť Biblie

V dňoch 14. – 16. decembra 2012 sa v Kláštore Premenia Pána v Sampore uskutoční víkendový prednáškovo-modlitbový program s témou Krása a krutosť Biblie. Registrovaní účastníci trojdňového podujatia sa okrem biblických prednášok môžu zúčastňovať na chórových modlitbách a svätej omši s tunajšou komunitou Mníchov z rehole sv. Benedikta.
Trojdňové podujatie organizuje pracovisko Badín Katedry biblických vied RKCMBF UK pri Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského a Kláštor Premenenia Pána v Sampore.
Viac informácii: http://www.blazejstrba.eu/lang/en/biblicky-vikend-krasa-a-krutost-biblie/


Publikované

v časti

Autor článku: