liturgia

 • Liturgický poriadok na slávnosť Narodenia sv. Jána Krstiteľa

  Srdečne vás pozývame na bohoslužby počas slávnosti Narodenia sv. Jána Krstiteľa v pondelok, 24. júna 2013. Liturgické slávenia sa budú v našom kláštornom chráme konať podľa nasledujúceho poriadku: 3.00 — Nočné vigílie 7.00 — Ranné chvály 9.00 — Modlitba cez deň 11.00 — Slávnostná svätá omša 18.00 — Slávnostné vešpery 20.00 — Kompletórium

 • Slávnosť výročia posvätenia chrámu v Sampore

  V piatok 24. mája 2013 sa v priestoroch benediktínskeho priorátu Premenenia Pána v Sampore konala slávnosť Výročia posvätenia kláštorného chrámu. Slávnostnú svätú omšu celebroval vdp. Richard Ondáš, správca farnosti v Novoti. Do Sampora zavítalo v slávnostný deň asi 200 hostí, nielen z farnosti Novoť, ale aj z ďalších kútov Slovenska. Pri tejto príležitosti boli v…

 • Liturgický poriadok na slávnosť Nanebovstúpenia Pána

  Pozývame vás na slávnosť Nanebovstúpenia Pána v kláštore Premenenia Pána v Sampore, ktorá sa bude konať vo štvrtok, 9. mája 2013. Liturgické slávenia v tento deň sa budú konať podľa prehľadu nižšie. 3.00 — Nočné vigílie 7.00 — Ranné chvály 11.45 — Modlitba cez deň 17.00 — Slávnostné vešpery 18.00 — Slávnostná sv. omša 20.00 — Kompletórium

 • Liturgický poriadok na slávnosť Zvestovania Pána

  Pozývame vás na liturgické slávenia počas sviatku Zvestovania Pána, ktorý sa v tomto roku slávi v pondelok 8. apríla. Jednotlivé bohoslužby sa budú konať podľa rozpisu nižšie: 3.00 — Nočné vigílie 7.00 — Ranné chvály 9.00 — Modlitba cez deň 11.00 — Slávnostná svätá omša 18.00 — Slávnostné vešpery 20.00 — Kompletórium V tento deň…

 • Liturgické slávenia počas slávnosti Všetkých svätých a Dušičiek

  Pozývame vás na liturgické slávenia v kláštore Premenenia Pána počas nadchádzajúcich sviatkov. V deň slávnosti Všetkých svätých, 1. novembra 2012, sa bude liturgia konať ako v nedeľu: 3:00 — Nočné vigílie 7:00 — Ranné chvály 9:00 — Modlitba cez deň 11:00 — Slávnostná sv. omša 18:00 — Slávnostné vešpery 20:00 — Kompletórium V deň Spomienky…

 • Slávnosť Premenenia Pána

  V pondelok 6. augusta 2012 slávili benediktíni z kláštora Premenenia Pána v Sampore odpustovú slávnosť. Hlavným celebrantom slávnostnej svätej omše bol Mons. Marián Bublinec, banskobystrický diecézny administrátor. Spolu s ním sa na slávnosti zúčastnili aj spolubratia z noviciátu opátstva sv. Petra a Pavla v Tynci (Krakov, Poľsko) na čele s o. Włodzimierzom Zatorskim OSB, magistrom…

 • Slávnosť sv. Benedikta v našom kláštore

  V stredu 11. júla 2012 sme slávili slávnosť nášho zákonodarcu, patriarchu západného mníšstva a patróna Európy, sv. Benedikta z Nursie. O 11. hod sa v kláštornom chráme konala slávnostná sv. omša, ktorú celebroval Mons. Tomáš Galis, žilinský biskup. Vo svojej homílii priblížil postavu sv. Benedikta i zdôraznil jeho stále aktuálny odkaz pre dnešnú dobu prostredníctvom…

 • Slávnosť sv. Cyrila a Metoda

  Pozývame vás na slávnosť svätých slovanských vierozvestov Cyrila a Metoda v kláštore Premenenia Pána v Sampore, ktorá sa bude konať vo štvrtok, 5. júla 2012. Liturgické slávenia v tento deň sa budú konať ako v nedeľu, podľa prehľadu nižšie. 3.00 — Nočné vigílie 7.00 — Ranné chvály 9.00 — Modlitba cez deň 11.00 — Slávnostná svätá omša 18.00 —…

 • Liturgické slávenia na slávnosť sv. Petra a Pavla

  Pozývame vás na slávnosť svätých apoštolov Petra a Pavla v kláštore Premenenia Pána v Sampore, ktorá sa bude konať v piatok, 29. júna 2012. Liturgické slávenia v tento deň sa budú konať podľa prehľadu nižšie. 3.00 — Nočné vigílie 7.00 — Ranné chvály 11.45 — Modlitba cez deň 17.00 — Slávnostné vešpery 18.00 — Slávnostná sv. omša, zakončená teoforickou…

 • Liturgický poriadok na slávnosť Božského Srdca

  Pozývame vás na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v kláštore Premenenia Pána v Sampore, v piatok, 15. júna 2012. Liturgické slávenia v tento deň sa budú konať ako v nedeľu, podľa prehľadu nižšie. 3.00 — Nočné vigílie 7.00 — Ranné chvály 9.00 — Modlitba cez deň 11.00 — Slávnostná sv. omša, zakončená Eucharistickou pobožnosťou a požehnaním. 18.00 — Slávnostné vešpery…