Liturgický poriadok na slávnosť Zvestovania Pána

Pozývame vás na liturgické slávenia počas sviatku Zvestovania Pána, ktorý sa v tomto roku slávi v pondelok 8. apríla. Jednotlivé bohoslužby sa budú konať podľa rozpisu nižšie:

  • 3.00 — Nočné vigílie
  • 7.00 — Ranné chvály
  • 9.00 — Modlitba cez deň
  • 11.00 — Slávnostná svätá omša
  • 18.00 — Slávnostné vešpery
  • 20.00 — Kompletórium
V tento deň sa tiež bude konať ďalšie biblické stretnutie v cykle Pondelkové stretnutia nad Svätým písmom o 19.00 hod.

Publikované

v časti

Autor článku: