Liturgický poriadok na slávnosť Božského Srdca

Pozývame vás na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v kláštore Premenenia Pána v Sampore, v piatok, 15. júna 2012. Liturgické slávenia v tento deň sa budú konať ako v nedeľu, podľa prehľadu nižšie.

  • 3.00 — Nočné vigílie
  • 7.00 — Ranné chvály
  • 9.00 — Modlitba cez deň
  • 11.00 — Slávnostná sv. omša, zakončená Eucharistickou pobožnosťou a požehnaním.
  • 18.00 — Slávnostné vešpery
  • 20.00 — Kompletórium

Publikované

v časti

Autor článku: