Slávnosť sv. Cyrila a Metoda

Pozývame vás na slávnosť svätých slovanských vierozvestov Cyrila a Metoda v kláštore Premenenia Pána v Sampore, ktorá sa bude konať vo štvrtok, 5. júla 2012. Liturgické slávenia v tento deň sa budú konať ako v nedeľu, podľa prehľadu nižšie.

  • 3.00 — Nočné vigílie
  • 7.00 — Ranné chvály
  • 9.00 — Modlitba cez deň
  • 11.00 — Slávnostná svätá omša
  • 18.00 — Slávnostné vešpery
  • 20.00 — Kompletórium

Publikované

v časti

Autor článku: