Slávnosť Premenenia Pána

Slávnostná omšaV pondelok 6. augusta 2012 slávili benediktíni z kláštora Premenenia Pána v Sampore odpustovú slávnosť. Hlavným celebrantom slávnostnej svätej omše bol Mons. Marián Bublinec, banskobystrický diecézny administrátor. Spolu s ním sa na slávnosti zúčastnili aj spolubratia z noviciátu opátstva sv. Petra a Pavla v Tynci (Krakov, Poľsko) na čele s o. Włodzimierzom Zatorskim OSB, magistrom noviciátu a tiež ďalší kňazi a vyše 200 veriacich z celého Slovenska.
Mons. Marián Bublinec sa vo svojej homílii zamysel nad evanjeliovým opisom Pánovho premenenia na hore Tábor a upozornil, že podstatným odkazom tohto sviatku je výzva k zotrvaniu s Ježišom. V náväznosti na obraz Mojžišovej a Eliášovej prítomnosti, ktorá sa na konci evanjeliového príbehu stráca, povedal: „V Ježišovi Kristovi máme všetko. V ňom nám Boh odovzdal všetko bohatstvo viery.“ Tento odkaz je zároveň výzvou k zostúpeniu z vrchu s Ježišom: „Aby sme druhých potešovali tou potechou, ktorou Boh potešuje nás.“


Publikované

v časti

Autor článku: