Slávnosť výročia posvätenia chrámu v Sampore

Výročie posvätenia chrámu 2013

V piatok 24. mája 2013 sa v priestoroch benediktínskeho priorátu Premenenia Pána v Sampore konala slávnosť Výročia posvätenia kláštorného chrámu. Slávnostnú svätú omšu celebroval vdp. Richard Ondáš, správca farnosti v Novoti. Do Sampora zavítalo v slávnostný deň asi 200 hostí, nielen z farnosti Novoť, ale aj z ďalších kútov Slovenska. Pri tejto príležitosti boli v rámci svätej omše požehnané heraldické symboly, ktoré bude odteraz kláštor používať. Po svätej omši sa konalo spoločné pohostenie pre všetkých hostí. Slávnosť posvätenia kláštorného chrámu v Sampore je už tradičnou príležitosťou pre mnohých dobrodincov pobudnúť na mieste, o výstavbu ktorého sa zaslúžili aj svojím prispením.


Publikované

v časti

Autor článku: