Liturgické slávenia počas slávnosti Všetkých svätých a Dušičiek

Samporský cintorínPozývame vás na liturgické slávenia v kláštore Premenenia Pána počas nadchádzajúcich sviatkov. V deň slávnosti Všetkých svätých, 1. novembra 2012, sa bude liturgia konať ako v nedeľu:

 • 3:00 — Nočné vigílie
 • 7:00 — Ranné chvály
 • 9:00 — Modlitba cez deň
 • 11:00 — Slávnostná sv. omša
 • 18:00 — Slávnostné vešpery
 • 20:00 — Kompletórium
V deň Spomienky všetkých verných zosnulých, 2. novembra 2012, sa v našom kláštornom chráme koná celodenná poklona Najsvätejšej Sviatosti oltárnej. Jednotlivé liturgické slávenia sa budú konať podľa nasledovného poriadku:
 • 5:30 — Posvätné čítanie
 • 6:30 — Svätá omša s Rannými chválami, začiatok celodennej adorácie
 • 12:00 — Svätá omša s modlitbou cez deň
 • 17:00 — Vešpery
 • 17:40 — Ukončenie celodennej adorácie
 • 18:00 — Svätá omša s pobožnosťou za zosnulých
 • 20:00 — Kompletórium

Publikované

v časti

Autor článku: