Liturgické slávenia na slávnosť sv. Petra a Pavla

Pozývame vás na slávnosť svätých apoštolov Petra a Pavla v kláštore Premenenia Pána v Sampore, ktorá sa bude konať v piatok, 29. júna 2012. Liturgické slávenia v tento deň sa budú konať podľa prehľadu nižšie.

  • 3.00 — Nočné vigílie
  • 7.00 — Ranné chvály
  • 11.45 — Modlitba cez deň
  • 17.00 — Slávnostné vešpery
  • 18.00 — Slávnostná sv. omša, zakončená teoforickou procesiou a Eucharistickým požehnaním.
  • 20.00 — Kompletórium

Publikované

v časti

Autor článku: