Bohoslužby na prelome rokov

Pozývame Vás na bohoslužby, ktoré sa budú konať na prelome občianskych rokov 2012/2013.

 • Siedmy deň oktávy Narodenia Pána (31. decembra 2012)
  • 5.30 — Ranné chvály
  • 6.30 — Svätá omša
  • Po sv. omši bude nasledovať celodenná adorácia Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej.
  • 12.20 — Posvätné čítanie
  • 14.30 — Modlitby cez deň
  • 17.00 — Vešpery a po nich ďakovná pobožnosť s Eucharistickým požehnaním a zakončenie adorácie.
  • 20.00 — Kompletórium
  • 23.10 — Nočné vigílie (z nasledujúcej slávnosti)
 • Slávnosť Panny Márie Bohorodičky (1. januára 2013)
  • 7.00 — Ranné chvály
  • 9.00 — Modlitby cez deň
  • 11.00 — Slávnostná svätá omša
  • 18.00 — Slávnostné vešpery
  • 20.00 — Kompletórium

Publikované

v časti

Autor článku: