Diakonská vysviacka v Sampore

S radosťou vám oznamujeme, že v sobotu 2. marca 2013 udelí banskobystrický diecézny biskup Mons. Marián Chovanec diakonské svätenie v našom kláštore. Novým diakonom sa stane brat Michal Mária Kukuča OSB. Pontifikálna svätá omša spojená s obradmi vysviacky sa bude konať v kláštornom chráme Premenenia Pána v Sampore o 11.00 hod. Všetkých našich priaznivcov a dobrodincov pozývame k modlitbe za novovysväteného diakona, ako aj za ďalšie rehoľné a kňazské povolania.


Publikované

v časti

Autor článku: