Narodenie Pána

S radosťou a bázňou priviedla na svet
svojho jediného Syna bez toho,

aby stratila panenstvo. (Porta fidei, 13)IMG_8994

KAŽDÉMU


hlásame najúžasnejšiu správu,
patriacu všetkým ľuďom,
ktorú Cirkev vyjadrila vo Vyznaní viery:
On pre nás ľudí
a pre našu spásu
zostúpil z nebies

Všetkým vyprosujeme,
od Dieťaťa zostupujúceho z neba,
dary neba: lásku, pokoj, dobro.
A nadovšetko vieru,
ktorá „vrchy prenáša“ už tu na zemi.

MNÍSI BENEDIKTÍNI


Sviatky Božieho narodenia
Sampor

2012


Publikované

v časti

Autor článku: