Pozvánka na druhé stretnutie cyklu Postavy viery

Postavy viery

Srdečne Vás pozývame na druhé stretnutie v rámci cyklu „Postavy viery“, ktoré sa bude konať v sobotu 23. februára 2013 v benediktínskom kláštore Premenenia Pána v Sampore. Jeho obsahom budú prednášky popredných slovenských odborníkov o veľkých postavách viery: sv. Jóbovisv. Jane z Arku a sv. Alfonzovi Márii de Liguori. Program je určený pre široký okruh veriacich a je príspevkom k Roku viery, ktorý vyhlásil Svätý otec Benedikt XVI. Súčasťou programu je aj diskusia na prednesené témy. Prednášať budú: Mons. ThDr. Ing. Jozef Jančovič, PhD., prodekan Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK v Braislave, PhDr. Juraj Vittek, PhD., moderátor Oratória sv. Filipa Neriho v Senci a ThDr. Marek Krošlák, PhD., odborný asistent na Katedre morálnej teológie RKCMBF UK v Bratislave.

Program stretnutia 23. februára 2013

  • 10.00 — Privítanie hostí a uvedenie do dňa
  • — Prvá prednáška: sv. Jób (Jozef Jančovič)
  • 11.10 — Druhá prednáška: sv. Jana z Arku (Juraj Vittek)
  • 12.20 — Posvätné čítanie
  • 14.30 — Modlitba cez deň a tretia prednáška: sv. Alfonz Mária de Liguori (Marek Krošlák)
  • 16.00 — Diskusia
  • 17.00 — Vešpery

traja2


Publikované

v časti

Autor článku: