Pokračujú pondelkové stretnutia nad Svätým písmom

Pozývame vás na ďalšie Pondelkové stretnutia nad Svätým písmom v Kláštore Premenenia Pána v Sampore, ktoré vedie biblista SSDr. Blažej Štrba, PhD. Najbližší polrok naplní symbolický počet 40 stretnutí od začiatku tohto obľúbeného cyklu. Na účastníkov čakajú ďalšie zaujímavé témy a poznatky postavené na výklade knihy Žalmov. Najbližšie stretnutie bude v pondelok 4. marca 2013 v prednáškovej miestnosti kláštora. Vstup je voľný — srdečne vás všetkých pozývame.
Ďalšie pondelkové biblické stretnutia sú plánované v termínoch: 18. marca, 8. apríla, 22. apríla, 6. mája, 20. mája, 3. júna a 17. júna.


Publikované

v časti

Autor článku: