Brat Michal Mária prijal posvätný diakonát

Diakonát 55V sobotu 2. marca 2013 navštívil benediktínsky kláštor Premenenia Pána v Sampore banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. V rámci svojej prvej návštevy kláštora slávil spolu s mníchmi kláštora a veľkým množstvom hostí pontifikálnu svätú omšu, počas ktorej vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou ordinoval brata Michala Máriu Kukuču OSB za diakona.
Touto cestou ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili tejto slávnosti a pozývame všetkých našich priaznivcov k modlitbe za novoordinovaného diakona, ako aj za nové kňazské a rehoľné povolania.


Publikované

v časti

Autor článku: