Estote Benedicti

 • Estote Benedicti 15

  Prinášame vám pätnáste číslo občasníka Samporských benediktínov Estote Benedicti. Z obsahu čísla: Misericordiæ vultus — Tvár milosrdenstva Naša cesta (k utečencom) Z očakávania svedectvo (Simeon a Anna) Pätnáste číslo Estote Benedicti si môžete stiahnuť vo formáte PDF.

 • Estote Benedicti 14

  Prinášame vám štrnáste číslo občasníka Samporských benediktínov Estote Benedicti. Z obsahu čísla: Rok zasväteného života – čas na ceste k svätosti Dar večného života O božskej pokore v Starom zákone — alebo: môže byť Boh pokorný? Štrnáste číslo Estote Benedicti si môžete stiahnuť vo formáte PDF.

 • Estote Benedicti 13

  Prinášame vám trináste číslo občasníka Samporských benediktínov Estote Benedicti. Z obsahu čísla: Kým je kňaz? Generálna kapitula Niečo z Biblie o rodine Trináste číslo Estote Benedicti si môžete stiahnuť vo formáte PDF.

 • Estote Benedicti 12

  Prinášame vám dvanáste číslo občasníka Samporských benediktínov Estote Benedicti. Z obsahu čísla: Svätý Benedikt — Patrón Európy Od nočnej stráže k modlitbe noci Premenenie Pána Dvanáste číslo Estote Benedicti si môžete stiahnuť vo formáte PDF.

 • Estote Benedicti 11

  Prinášame vám jedenáste číslo občasníka Samporských benediktínov Estote Benedicti. Z obsahu čísla: Povzbudenie — spolusúcit — nádej Práce na prístavbe Vzal si ju k sebe Jedenáste číslo Estote Benedicti si môžete stiahnuť vo formáte PDF.

 • Estote Benedicti 10

  Prinášame vám desiate číslo občasníka Samporských benediktínov Estote Benedicti. Z obsahu čísla: Výstavba kláštora …a čo ďalej? Vianoce očami Márie Desiate číslo Estote Benedicti si môžete stiahnuť vo formáte PDF.

 • Estote Benedicti 9

  Prinášame vám deviate číslo občasníka Samporských benediktínov Estote Benedicti. Z obsahu čísla: 10. výročie príchodu benediktínov na Slovensko Premenenie — náčrt cesty do Pánovej slávy Veľká fotogaléria Deviate číslo Estote Benedicti si môžete stiahnuť vo formáte PDF.

 • Estote Benedicti 8

  Prinášame vám ôsme číslo občasníka Samporských benediktínov Estote Benedicti. Z obsahu čísla: Diakonská vysviacka v našom kláštore Habemus papam! Od majstra Ladislava Záborského Ôsme číslo Estote Benedicti si môžete stiahnuť vo formáte PDF.

 • Estote Benedicti 7

  Prinášame vám siedme číslo občasníka Samporských benediktínov Estote Benedicti. Z obsahu čísla: Konventuálny priorát Prázdne jasličky Dostavba kláštora Siedme číslo Estote Benedicti si môžete stiahnuť vo formáte PDF.

 • Estote Benedicti 6

  Prinášame vám šieste číslo občasníka Samporských benediktínov Estote Benedicti. Z obsahu čísla: Vierozvestovia Prví obláti Z vašej pošty Šieste číslo Estote Benedicti si môžete stiahnuť vo formáte PDF.