Estote Benedicti 7

EB7Prinášame vám siedme číslo občasníka Samporských benediktínov Estote Benedicti.

Z obsahu čísla:

  • Konventuálny priorát
  • Prázdne jasličky
  • Dostavba kláštora

Siedme číslo Estote Benedicti si môžete stiahnuť vo formáte PDF.


Publikované

v časti

Autor článku: