Estote Benedicti 8

EB8Prinášame vám ôsme číslo občasníka Samporských benediktínov Estote Benedicti.

Z obsahu čísla:

  • Diakonská vysviacka v našom kláštore
  • Habemus papam!
  • Od majstra Ladislava Záborského

Ôsme číslo Estote Benedicti si môžete stiahnuť vo formáte PDF.


Publikované

v časti

Autor článku: