Estote Benedicti 13

EB13Prinášame vám trináste číslo občasníka Samporských benediktínov Estote Benedicti.

Z obsahu čísla:

  • Kým je kňaz?
  • Generálna kapitula
  • Niečo z Biblie o rodine

Trináste číslo Estote Benedicti si môžete stiahnuť vo formáte PDF.


Publikované

v časti

Autor článku: