Estote Benedicti 12

EB12Prinášame vám dvanáste číslo občasníka Samporských benediktínov Estote Benedicti.

Z obsahu čísla:

  • Svätý Benedikt — Patrón Európy
  • Od nočnej stráže k modlitbe noci
  • Premenenie Pána

Dvanáste číslo Estote Benedicti si môžete stiahnuť vo formáte PDF.


Publikované

v časti

Autor článku: