Estote Benedicti 14

EB14Prinášame vám štrnáste číslo občasníka Samporských benediktínov Estote Benedicti.

Z obsahu čísla:

  • Rok zasväteného života – čas na ceste k svätosti
  • Dar večného života
  • O božskej pokore v Starom zákone — alebo: môže byť Boh pokorný?

Štrnáste číslo Estote Benedicti si môžete stiahnuť vo formáte PDF.


Publikované

v časti

Autor článku: