Estote Benedicti 11

EB11Prinášame vám jedenáste číslo občasníka Samporských benediktínov Estote Benedicti.

Z obsahu čísla:

  • Povzbudenie — spolusúcit — nádej
  • Práce na prístavbe
  • Vzal si ju k sebe

Jedenáste číslo Estote Benedicti si môžete stiahnuť vo formáte PDF.


Publikované

v časti

Autor článku: