Estote Benedicti 10

EB10Prinášame vám desiate číslo občasníka Samporských benediktínov Estote Benedicti.

Z obsahu čísla:

  • Výstavba kláštora
  • …a čo ďalej?
  • Vianoce očami Márie

Desiate číslo Estote Benedicti si môžete stiahnuť vo formáte PDF.


Publikované

v časti

Autor článku: