Kategória: Aktuality

Kláštor Premenenia Pána

Liturgický poriadok na slávnosť Božského Srdca

Pozývame vás na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v kláštore Premenenia Pána v Sampore, v piatok, 15. júna 2012. Liturgické slávenia v tento deň sa budú konať ako v nedeľu, podľa prehľadu nižšie.

 • 3.00 — Nočné vigílie
 • 7.00 — Ranné chvály
 • 9.00 — Modlitba cez deň
 • 11.00 — Slávnostná sv. omša, zakončená Eucharistickou pobožnosťou a požehnaním.
 • 18.00 — Slávnostné vešpery
 • 20.00 — Kompletórium

Naši bratia prijali lektorát a akolytát

Br. Ladislav prijíma lektorátV benediktínskom kláštore Premenenia Pána v Sampore prijali dnes, 11. júna 2012, štyria bratia ministériá lektorátu a akolytátu. Nových služobníkov Božieho slova a chleba ustanovil ndp. Bernard Sawicki OSB, opát kláštora sv. Petra a Pavla v Tynci (Krakov, Poľsko), ktorý je vyšším predstaveným slovenských benediktínov. Ministérium lektorátu prijali bratia Ladislav Mária Grenčík OSB, Marián Zaťko OSB a Igor Hajas OSB. Za akolytu bol ustanovený brat Michal Mária Kukuča OSB.
Pri tejto príležitosti prosíme o modlitby za našich bratov, aby verne plnili služby, ktoré im boli zverené.

Pozvánka na slávnosť Eucharistie

Pozývame vás na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi v kláštore Premenenia Pána v Sampore, ktorá sa bude konať vo štvrtok, 7. júna 2012. Liturgické slávenia v tento deň sa budú konať podľa prehľadu nižšie.

 • 3.00 — Nočné vigílie
 • 7.00 — Ranné chvály
 • 11.45 — Modlitba cez deň
 • 17.00 — Slávnostné vešpery
 • 18.00 — Slávnostná sv. omša, zakončená teoforickou procesiou a Eucharistickým požehnaním.
 • 20.00 — Kompletórium

Presun termínu Týždňa povolaní

Dovoľujeme si vám oznámiť, že z technických dôvodov sme museli presunúť už avizovaný Týždeň povolaní na termín od 30. júla – 3. augusta 2012. Bližšie informácie nájdete v pôvodnom príspevku.

Pozvánka na biblické stretnutie

Pozývame Vás na ďalšie Pondelkové stretnutie nad Svätým písmom, s témou Mojžišova úvaha o čase (Ž 90), ktoré sa bude konať v pondelok 4. 6. 2012 o 19.00 v prednáškovej miestnosti kláštora Premenenia Pána v Sampore. Vstup je voľný.

Pozvánka pre hľadajúcich

Mnísi nad Hronským BeňadikomSrdečne vás pozývame na Týždeň povolaní, ktorý sa bude konať v dome hostí kláštora Premenenia Pána v Sampore od 30. júla-3. augusta 2012. Tento týždeň je v našom kláštore určený pre všetkých záujemcov o mníšsky život a hľadajúcich, ktorí rozmýšľajú nad užším zasvätením sa Bohu, zvlášť v našom spoločenstve.
V rámci programu tohto týždňa sú okrem možnosti zakúsiť niečo z mníšskej modlitby a práce plánované spoločné stretnutia formou prednášok a diskusií, zamerané na rozlišovanie povolania, života v benediktínskom kláštore a ďalšie sprievodné témy.
Záujemcovia sa môžu prihlásiť prostredníctvom e-mailu domu hostí.

Pozvánka na hodovú slávnosť

Eucharistická modlitbaPozývame vás na slávnosť výročia posvätenia kláštorného chrámu Premenenia Pána v Sampore, ktorá sa bude konať vo štvrtok, 24. mája 2012. Liturgické slávenia v tento deň sa budú konať ako v nedeľu, podľa prehľadu nižšie. Po slávnostnej svätej omši o 11.00 vás tiež pozývame na spoločné pohostenie.


Prehľad liturgických slávení

 • 3.00 — Nočné vigílie
 • 7.00 — Ranné chvály
 • 9.00 — Modlitba cez deň
 • 11.00 — Slávnostná sv. omša
 • po sv. omši — Agapé
 • 18.00 — Slávnostné vešpery
 • 20.00 — Kompletórium
Z Božej milosti a štedrosti mnohých dobrodincov sme 24. mája 2010 zavŕšili prvú časť stavby benediktínskeho kláštora Premenenia Pána v Sampore slávnostnou konsekráciou kláštorného kostola, ktorú vykonal diecézny biskup blahej pamäti, Mons. Rudolf Baláž za účasti ďalších biskupov, opátov, kňazov a veľkého počtu veriacich z celého Slovenska. Vybudovanie kláštora v Sampore predstavuje historický medzník pre cirkevné dejiny na Slovensku, keďže je zároveň návratom a obnovou benediktínskej tradície, ktorá na našom území zapustila hlboké korene od nepamätných čias, no bola násilne prerušená vinou síl neprajných Cirkvi.
V súčasnosti obýva kláštor Premenenia Pána 11 slovenských mníchov, ktorí na tomto mieste oslavujú Boha svojou modlitbou i prácou. Kláštor tiež ponúka priestor pre hostí, ktorí môžu na tomto mieste načerpať sily a obohatiť sa v kresťanskom živote.

Nanebovstúpenie Pána

Srdečne vás pozývame na liturgické slávenia počas slávnosti Nanebovstúpenia Pána (17. mája 2012) v kláštornom kostole Premenenia Pána v Sampore:

 • 3:00 — Nočné vigílie
 • 7:00 — Ranné chvály
 • 11:45 — Modlitba cez deň
 • 17:00 — Slávnostné vešpery
 • 18:00 — Slávnostná sv. omša
 • 20:00 — Kompletórium

Pozvánka na biblické stretnutie

Pozývame Vás na ďalšie Pondelkové stretnutie nad Svätým písmom, s témou Presadená Božia vinica (Ž 80), ktoré sa bude konať v pondelok 21. 5. 2012 o 19.00 v prednáškovej miestnosti kláštora Premenenia Pána v Sampore. Vstup je voľný.

Pozvánka na biblické stretnutie

Pozývame Vás na ďalšie Pondelkové stretnutie nad Svätým písmom, s témou Bolesti riskujúceho pre Pána (Ž 69), ktoré sa bude konať v pondelok 7. 5. 2012 o 19.00 v prednáškovej miestnosti kláštora Premenenia Pána v Sampore. Vstup je voľný.