Informácia ohľadom Združenia AbvvoB

Vzhľadom na zvýšený záujem a otázky ohľadom možnosti poskytnúť 2% na dielo obnovy benediktínskeho života na Slovensku chceme informovať našich priaznivcov, že kvôli istým technickým okolnostiam nebude možné poskytnúť 2% z daní na Občianske združenie AbvvoB v tomto roku. Možnosť poskytnúť 2% z daní však možno využiť na mnohé iné dobré diela a preto povzbudzujeme k dobrému výberu, ktorým môžeme prispieť k podpore pozitívnych aktivít v našej krajine z verejných financií.

Bližšie informácie a zoznam registrovaných organizácii pre príjem 2% z daní nájdete na stránke www.rozhodni.sk.


Publikované

v časti

Autor článku: