Samporskí obláti spustili vlastnú stránku

7554467528_f9d80ff7b9_oSpoločenstvo oblátov pri Kláštore Premenenia Pána v Sampore sprevádzkovalo vlastnú internetovú stránku oblati.benediktini.sk, na ktorej ponúkajú bližšie informácie pre svojich členov i pre záujemcov o život benediktínskej spirituality vo svete. Prostredníctvom internetovej stránky sa možno dozvedieť aj o aktuálnych aktivitách našich svetských oblátov a to aj prostredníctvom fotografií zo spoločných stretnutí.

Mníšske hnutie sa od svojich počiatkov stalo inšpiráciou nielen pre povolaných do zasväteného života, ale aj pre všetkých veriacich žijúcich vo svete. Benediktínske kláštory tak okolo seba združovali okrem mníchov aj ďalšie skupiny ľudí. Svetskí obláti sú spoločenstvom, ktoré spája túžba aplikovať odkaz mníšskeho spôsobu života na svoje špecifické povolanie vo svete. Spoločenstvo je moderované zo strany domáceho kláštora, od ktorého prijíma vedenie a duchovnú podporu, najmä formou pravidelných stretnutí v dome hostí. Záujemcovia o vstup do tohto spoločenstva sa môžu obrátiť s prosbou o ďalšie informácie na o. Jozefa Brodňanského OSB.


Publikované

v časti

Autor článku: