Pozvánka na celonočnú adoráciu

Srdečne vás pozývame na celonočnú adoráciu Najsvätejšej Sviatosti oltárnej v kláštornom chráme Premenenia Pána v Sampore, ktorá začne v piatok 6. februára 2015 po modlitbe Kompletória o 20.00 hod. Eucharistickou adoráciou odpovedáme na výzvu našich otcov biskupov, aby sa v túto noc konali prosby k Bohu o požehnanie pre Slovensko a o zachovanie Božieho plánu s manželstvom a rodinou. V sobotu 7. februára bude celonočná poklona zakončená modlitbou Ranných chvál o 5.30 hod. a záverečným Eucharistickým požehnaním. O 6.30 hod. sa bude konať konventuálna svätá omša. Upozorňujeme, že adorácia, ktorá sa mala konať nasledujúcu noc, podľa informácie z občasníka Estote Benedicti, sa vzhľadom na tieto okolnosti prekladá na vyššie uvedený termín a zo soboty na nedeľu sa už ďalšia adorácia konať nebude.

Nezabudnime sprevádzať referendum o rodine aj svojou modlitbou, veď ľudské sily nikdy nestačia na uskutočnenie aj sebelepších plánov. Boh nám zjavil svoj zámer s človekom, no tiež nám ponechal slobodu. Prosme ho teda, aby sme túto slobodu nestratili nesprávnymi rozhodnutiami, či nerozhodnosťou a nezáujmom.


Publikované

v časti

Autor článku: