Kategória: Estote Benedicti

Kláštor Premenenia Pána

Estote Benedicti 9

EB9Prinášame vám deviate číslo občasníka Samporských benediktínov Estote Benedicti.

Z obsahu čísla:

 • 10. výročie príchodu benediktínov na Slovensko
 • Premenenie — náčrt cesty do Pánovej slávy
 • Veľká fotogaléria

Deviate číslo Estote Benedicti si môžete stiahnuť vo formáte PDF.

Estote Benedicti 8

EB8Prinášame vám ôsme číslo občasníka Samporských benediktínov Estote Benedicti.

Z obsahu čísla:

 • Diakonská vysviacka v našom kláštore
 • Habemus papam!
 • Od majstra Ladislava Záborského

Ôsme číslo Estote Benedicti si môžete stiahnuť vo formáte PDF.

Estote Benedicti 7

EB7Prinášame vám siedme číslo občasníka Samporských benediktínov Estote Benedicti.

Z obsahu čísla:

 • Konventuálny priorát
 • Prázdne jasličky
 • Dostavba kláštora

Siedme číslo Estote Benedicti si môžete stiahnuť vo formáte PDF.

Estote Benedicti 6

EB6Prinášame vám šieste číslo občasníka Samporských benediktínov Estote Benedicti.

Z obsahu čísla:

 • Vierozvestovia
 • Prví obláti
 • Z vašej pošty

Šieste číslo Estote Benedicti si môžete stiahnuť vo formáte PDF.

Estote Benedicti 5

EB5Prinášame vám piate číslo občasníka Samporských benediktínov Estote Benedicti.

Z obsahu čísla:

 • Svätý Benedikt
 • Zelený štvrtok a Biela sobota
 • Dom chleba treba

Piate číslo Estote Benedicti si môžete stiahnuť vo formáte PDF.

Estote Benedicti 4

EB4Prinášame vám štvrté číslo občasníka Samporských benediktínov Estote Benedicti.

Z obsahu čísla:

 • Kde je Boh, tam je budúcnosť!
 • Kto je mních?
 • Z našej kuchyne

Štvrté číslo Estote Benedicti si môžete stiahnuť vo formáte PDF.

Estote Benedicti 3

EB3Prinášame vám tretie číslo občasníka Samporských benediktínov Estote Benedicti.

Z obsahu čísla:

 • Úvaha o počúvaní
 • Z našej kroniky
 • Čo sa udialo a čo sa chystá

Tretie číslo Estote Benedicti si môžete stiahnuť vo formáte PDF.

Estote Benedicti 2

EB2Prinášame vám druhé číslo občasníka Samporských benediktínov Estote Benedicti.

Z obsahu čísla:

 • Z pohľadu hosťa
 • Pred beatifikáciou Jána Pavla II.
 • Kláštorná knižnica

Druhé číslo Estote Benedicti si môžete stiahnuť vo formáte PDF.

Estote Benedicti 1

EB1Prinášame vám prvé číslo občasníka Samporských benediktínov Estote Benedicti.

Z obsahu čísla:

 • Od Marana tha k Sláva Bohu…
 • Dom hostí a obláti
 • Plány do budúcnosti

Prvé číslo Estote Benedicti si môžete stiahnuť vo formáte PDF.

Nulté číslo Estote Benedicti

EB0Prinášame vám nulté číslo občasníka Samporských benediktínov Estote Benedicti.

Z obsahu:

 • Poďakovanie o. biskupovi Rudolfovi Balážovi
 • Poďakovanie a informácie pre dobrodincov
 • Príjmy a výdavky stavby kláštora v Sampore

Nulté číslo si možno stiahnuť vo formáte PDF.