Kategória: Estote Benedicti

Estote Benedicti 11

EB11Prinášame vám jedenáste číslo občasníka Samporských benediktínov Estote Benedicti.

Z obsahu čísla:

 • Povzbudenie — spolusúcit — nádej
 • Práce na prístavbe
 • Vzal si ju k sebe

Jedenáste číslo Estote Benedicti si môžete stiahnuť vo formáte PDF.

Estote Benedicti 10

EB10Prinášame vám desiate číslo občasníka Samporských benediktínov Estote Benedicti.

Z obsahu čísla:

 • Výstavba kláštora
 • …a čo ďalej?
 • Vianoce očami Márie

Desiate číslo Estote Benedicti si môžete stiahnuť vo formáte PDF.

Estote Benedicti 9

EB9Prinášame vám deviate číslo občasníka Samporských benediktínov Estote Benedicti.

Z obsahu čísla:

 • 10. výročie príchodu benediktínov na Slovensko
 • Premenenie — náčrt cesty do Pánovej slávy
 • Veľká fotogaléria

Deviate číslo Estote Benedicti si môžete stiahnuť vo formáte PDF.

Estote Benedicti 8

EB8Prinášame vám ôsme číslo občasníka Samporských benediktínov Estote Benedicti.

Z obsahu čísla:

 • Diakonská vysviacka v našom kláštore
 • Habemus papam!
 • Od majstra Ladislava Záborského

Ôsme číslo Estote Benedicti si môžete stiahnuť vo formáte PDF.

Estote Benedicti 7

EB7Prinášame vám siedme číslo občasníka Samporských benediktínov Estote Benedicti.

Z obsahu čísla:

 • Konventuálny priorát
 • Prázdne jasličky
 • Dostavba kláštora

Siedme číslo Estote Benedicti si môžete stiahnuť vo formáte PDF.

Estote Benedicti 6

EB6Prinášame vám šieste číslo občasníka Samporských benediktínov Estote Benedicti.

Z obsahu čísla:

 • Vierozvestovia
 • Prví obláti
 • Z vašej pošty

Šieste číslo Estote Benedicti si môžete stiahnuť vo formáte PDF.

Estote Benedicti 5

EB5Prinášame vám piate číslo občasníka Samporských benediktínov Estote Benedicti.

Z obsahu čísla:

 • Svätý Benedikt
 • Zelený štvrtok a Biela sobota
 • Dom chleba treba

Piate číslo Estote Benedicti si môžete stiahnuť vo formáte PDF.

Estote Benedicti 4

EB4Prinášame vám štvrté číslo občasníka Samporských benediktínov Estote Benedicti.

Z obsahu čísla:

 • Kde je Boh, tam je budúcnosť!
 • Kto je mních?
 • Z našej kuchyne

Štvrté číslo Estote Benedicti si môžete stiahnuť vo formáte PDF.

Estote Benedicti 3

EB3Prinášame vám tretie číslo občasníka Samporských benediktínov Estote Benedicti.

Z obsahu čísla:

 • Úvaha o počúvaní
 • Z našej kroniky
 • Čo sa udialo a čo sa chystá

Tretie číslo Estote Benedicti si môžete stiahnuť vo formáte PDF.

Estote Benedicti 2

EB2Prinášame vám druhé číslo občasníka Samporských benediktínov Estote Benedicti.

Z obsahu čísla:

 • Z pohľadu hosťa
 • Pred beatifikáciou Jána Pavla II.
 • Kláštorná knižnica

Druhé číslo Estote Benedicti si môžete stiahnuť vo formáte PDF.