Kategória: Estote Benedicti

Kláštor Premenenia Pána

Estote Benedicti 19

Prinášame vám devätnáste číslo občasníka Samporských benediktínov Estote Benedicti.

Z obsahu čísla:

 • Drevo kríža – strom života
 • Sedem biblických kameňov
 • Modlitba starej mamy

Devätnáste číslo Estote Benedicti si môžete stiahnuť vo formáte PDF.

Estote Benedicti 18

Prinášame vám osmenáste číslo občasníka Samporských benediktínov Estote Benedicti.

Z obsahu čísla:

 • Škandalózne Vianoce
 • Ticho v sebe
 • miniŽaltár

Osemnáste číslo Estote Benedicti si môžete stiahnuť vo formáte PDF.

Estote Benedicti 17

EB_17Prinášame vám sedemnáste číslo občasníka Samporských benediktínov Estote Benedicti.

Z obsahu čísla:

 • Ako sa modliť
 • Boh ako potešujúci Otec milosrdenstva (2 Kor 1, 3)
 • Svetové dni mládeže 2016

Sedemnáste číslo Estote Benedicti si môžete stiahnuť vo formáte PDF.

Estote Benedicti 16

EB_16Prinášame vám šestnáste číslo občasníka Samporských benediktínov Estote Benedicti.

Z obsahu čísla:

 • Náš Boh je ľútostivý a milostivý
 • Mamin testament
 • Oblátska „polročnica“

Šestnáste číslo Estote Benedicti si môžete stiahnuť vo formáte PDF.

Estote Benedicti 15

EB15Prinášame vám pätnáste číslo občasníka Samporských benediktínov Estote Benedicti.

Z obsahu čísla:

 • Misericordiæ vultus — Tvár milosrdenstva
 • Naša cesta (k utečencom)
 • Z očakávania svedectvo (Simeon a Anna)

Pätnáste číslo Estote Benedicti si môžete stiahnuť vo formáte PDF.

Estote Benedicti 14

EB14Prinášame vám štrnáste číslo občasníka Samporských benediktínov Estote Benedicti.

Z obsahu čísla:

 • Rok zasväteného života – čas na ceste k svätosti
 • Dar večného života
 • O božskej pokore v Starom zákone — alebo: môže byť Boh pokorný?

Štrnáste číslo Estote Benedicti si môžete stiahnuť vo formáte PDF.

Estote Benedicti 13

EB13Prinášame vám trináste číslo občasníka Samporských benediktínov Estote Benedicti.

Z obsahu čísla:

 • Kým je kňaz?
 • Generálna kapitula
 • Niečo z Biblie o rodine

Trináste číslo Estote Benedicti si môžete stiahnuť vo formáte PDF.

Estote Benedicti 12

EB12Prinášame vám dvanáste číslo občasníka Samporských benediktínov Estote Benedicti.

Z obsahu čísla:

 • Svätý Benedikt — Patrón Európy
 • Od nočnej stráže k modlitbe noci
 • Premenenie Pána

Dvanáste číslo Estote Benedicti si môžete stiahnuť vo formáte PDF.

Estote Benedicti 11

EB11Prinášame vám jedenáste číslo občasníka Samporských benediktínov Estote Benedicti.

Z obsahu čísla:

 • Povzbudenie — spolusúcit — nádej
 • Práce na prístavbe
 • Vzal si ju k sebe

Jedenáste číslo Estote Benedicti si môžete stiahnuť vo formáte PDF.

Estote Benedicti 10

EB10Prinášame vám desiate číslo občasníka Samporských benediktínov Estote Benedicti.

Z obsahu čísla:

 • Výstavba kláštora
 • …a čo ďalej?
 • Vianoce očami Márie

Desiate číslo Estote Benedicti si môžete stiahnuť vo formáte PDF.