Kategória: Estote Benedicti

Estote Benedicti 23

Prinášame vám dvadsiate tretie číslo občasníka samporských benediktínov Estote Benedicti.

Z obsahu čísla:

 • Prečo sa oplatí chodiť na raňajšiu svätú omšu
 • Poznávacia púť vo Svätej zemi
 • Keď sa kríž premení na požehnanie

Dvadsiate tretie číslo Estote Benedicti si môžete stiahnuť vo formáte PDF.

Estote Benedicti 22

Prinášame vám dvadsiate druhé číslo občasníka Samporských benediktínov Estote Benedicti.

Z obsahu čísla:

 • Ako malo byť… ako je… ako môže byť…
 • Kto môže byť spasený?
 • Otváranie brány Baziliky Svätého hrobu

Dvadsiate číslo Estote Benedicti si môžete stiahnuť vo formáte PDF.

Estote Benedicti 21

Prinášame vám dvadsiate prvé číslo občasníka Samporských benediktínov Estote Benedicti.

Z obsahu čísla:

 • Diakonská vysviacka
 • Prekročiť „obyčajnosť“ života
 • Niečo z Biblie o rodine

Dvadsiateprvé číslo Estote Benedicti si môžete stiahnuť vo formáte PDF.

Estote Benedicti 20

Prinášame vám dvadsiate číslo občasníka Samporských benediktínov Estote Benedicti.

Z obsahu čísla:

 • Ako mnísi prežili sedem rokov v Sampore
 • Posolstvo Anselma Grüna pre dnešnú dobu
 • Symbolických sedem v Biblii

Dvadsiate číslo Estote Benedicti si môžete stiahnuť vo formáte PDF.

Estote Benedicti 19

Prinášame vám devätnáste číslo občasníka Samporských benediktínov Estote Benedicti.

Z obsahu čísla:

 • Drevo kríža – strom života
 • Sedem biblických kameňov
 • Modlitba starej mamy

Devätnáste číslo Estote Benedicti si môžete stiahnuť vo formáte PDF.

Estote Benedicti 18

Prinášame vám osmenáste číslo občasníka Samporských benediktínov Estote Benedicti.

Z obsahu čísla:

 • Škandalózne Vianoce
 • Ticho v sebe
 • miniŽaltár

Osemnáste číslo Estote Benedicti si môžete stiahnuť vo formáte PDF.

Estote Benedicti 17

EB_17Prinášame vám sedemnáste číslo občasníka Samporských benediktínov Estote Benedicti.

Z obsahu čísla:

 • Ako sa modliť
 • Boh ako potešujúci Otec milosrdenstva (2 Kor 1, 3)
 • Svetové dni mládeže 2016

Sedemnáste číslo Estote Benedicti si môžete stiahnuť vo formáte PDF.

Estote Benedicti 16

EB_16Prinášame vám šestnáste číslo občasníka Samporských benediktínov Estote Benedicti.

Z obsahu čísla:

 • Náš Boh je ľútostivý a milostivý
 • Mamin testament
 • Oblátska „polročnica“

Šestnáste číslo Estote Benedicti si môžete stiahnuť vo formáte PDF.

Estote Benedicti 15

EB15Prinášame vám pätnáste číslo občasníka Samporských benediktínov Estote Benedicti.

Z obsahu čísla:

 • Misericordiæ vultus — Tvár milosrdenstva
 • Naša cesta (k utečencom)
 • Z očakávania svedectvo (Simeon a Anna)

Pätnáste číslo Estote Benedicti si môžete stiahnuť vo formáte PDF.

Estote Benedicti 14

EB14Prinášame vám štrnáste číslo občasníka Samporských benediktínov Estote Benedicti.

Z obsahu čísla:

 • Rok zasväteného života – čas na ceste k svätosti
 • Dar večného života
 • O božskej pokore v Starom zákone — alebo: môže byť Boh pokorný?

Štrnáste číslo Estote Benedicti si môžete stiahnuť vo formáte PDF.