Estote Benedicti 21

Prinášame vám dvadsiate prvé číslo občasníka Samporských benediktínov Estote Benedicti.

Z obsahu čísla:

  • Diakonská vysviacka
  • Prekročiť „obyčajnosť“ života
  • Niečo z Biblie o rodine

Dvadsiateprvé číslo Estote Benedicti si môžete stiahnuť vo formáte PDF.


Publikované

v časti

Autor článku: