Estote Benedicti 19

Prinášame vám devätnáste číslo občasníka Samporských benediktínov Estote Benedicti.

Z obsahu čísla:

  • Drevo kríža – strom života
  • Sedem biblických kameňov
  • Modlitba starej mamy

Devätnáste číslo Estote Benedicti si môžete stiahnuť vo formáte PDF.


Publikované

v časti

Autor článku: