Estote Benedicti 24

Prinášame vám dvadsiate štvrté číslo občasníka samporských benediktínov Estote Benedicti.

Z obsahu čísla:

  • Ježiš vo Veľkom týždni
  • Z múdrosti otcov
  • Symfónia jari

Dvadsiate štvrté číslo Estote Benedicti si môžete stiahnuť v PDF formáte.


Publikované

v časti

Autor článku: