Estote Benedicti 22

Prinášame vám dvadsiate druhé číslo občasníka Samporských benediktínov Estote Benedicti.

Z obsahu čísla:

  • Ako malo byť… ako je… ako môže byť…
  • Kto môže byť spasený?
  • Otváranie brány Baziliky Svätého hrobu

Dvadsiate číslo Estote Benedicti si môžete stiahnuť vo formáte PDF.


Publikované

v časti

Autor článku: