Estote Benedicti 28

Prinášame vám dvadsiate ôsme číslo občasníka samporských benediktínov Estote Benedicti.

Z obsahu čísla:

  • sv. Makárius Egyptský: Z príhovorov o kresťanskom živote
  • Juraj Pigula: Vezmem kalich spásy a budem vzývať meno Pánovo
  • Rozhovor s Ivanom Moďorošim: Milovať môžeme len to, čo poznávame

Dvadsiate ôsme číslo Estote Benedicti si môžete stiahnuť v PDF formáte.


Publikované

v časti

Autor článku: