Kategória: Estote Benedicti

Estote Benedicti 1

EB1Prinášame vám prvé číslo občasníka Samporských benediktínov Estote Benedicti.

Z obsahu čísla:

  • Od Marana tha k Sláva Bohu…
  • Dom hostí a obláti
  • Plány do budúcnosti

Prvé číslo Estote Benedicti si môžete stiahnuť vo formáte PDF.

Nulté číslo Estote Benedicti

EB0Prinášame vám nulté číslo občasníka Samporských benediktínov Estote Benedicti.

Z obsahu:

  • Poďakovanie o. biskupovi Rudolfovi Balážovi
  • Poďakovanie a informácie pre dobrodincov
  • Príjmy a výdavky stavby kláštora v Sampore

Nulté číslo si možno stiahnuť vo formáte PDF.