Kategória: Estote Benedicti

Estote Benedicti 3

EB3Prinášame vám tretie číslo občasníka Samporských benediktínov Estote Benedicti.

Z obsahu čísla:

 • Úvaha o počúvaní
 • Z našej kroniky
 • Čo sa udialo a čo sa chystá

Tretie číslo Estote Benedicti si môžete stiahnuť vo formáte PDF.

Estote Benedicti 2

EB2Prinášame vám druhé číslo občasníka Samporských benediktínov Estote Benedicti.

Z obsahu čísla:

 • Z pohľadu hosťa
 • Pred beatifikáciou Jána Pavla II.
 • Kláštorná knižnica

Druhé číslo Estote Benedicti si môžete stiahnuť vo formáte PDF.

Estote Benedicti 1

EB1Prinášame vám prvé číslo občasníka Samporských benediktínov Estote Benedicti.

Z obsahu čísla:

 • Od Marana tha k Sláva Bohu…
 • Dom hostí a obláti
 • Plány do budúcnosti

Prvé číslo Estote Benedicti si môžete stiahnuť vo formáte PDF.

Nulté číslo Estote Benedicti

EB0Prinášame vám nulté číslo občasníka Samporských benediktínov Estote Benedicti.

Z obsahu:

 • Poďakovanie o. biskupovi Rudolfovi Balážovi
 • Poďakovanie a informácie pre dobrodincov
 • Príjmy a výdavky stavby kláštora v Sampore

Nulté číslo si možno stiahnuť vo formáte PDF.