Estote Benedicti 4

EB4Prinášame vám štvrté číslo občasníka Samporských benediktínov Estote Benedicti.

Z obsahu čísla:

  • Kde je Boh, tam je budúcnosť!
  • Kto je mních?
  • Z našej kuchyne

Štvrté číslo Estote Benedicti si môžete stiahnuť vo formáte PDF.


Publikované

v časti

Autor článku: