Estote Benedicti 2

EB2Prinášame vám druhé číslo občasníka Samporských benediktínov Estote Benedicti.

Z obsahu čísla:

  • Z pohľadu hosťa
  • Pred beatifikáciou Jána Pavla II.
  • Kláštorná knižnica

Druhé číslo Estote Benedicti si môžete stiahnuť vo formáte PDF.


Publikované

v časti

Autor článku: