Nulté číslo Estote Benedicti

EB0Prinášame vám nulté číslo občasníka Samporských benediktínov Estote Benedicti.

Z obsahu:

  • Poďakovanie o. biskupovi Rudolfovi Balážovi
  • Poďakovanie a informácie pre dobrodincov
  • Príjmy a výdavky stavby kláštora v Sampore

Nulté číslo si možno stiahnuť vo formáte PDF.


Publikované

v časti

Autor článku: