PSSP

 • Pozvánka na biblické stretnutie

  Pozývame vás na ďalšie stretnutie v rámci cyklu Pondelkové stretnutia nad Svätým písmom, ktoré sa bude konať v pondelok 3. júna v prednáškovej miestnosti kláštora Premenenia Pána v Sampore. SSDr. Blažej Štrba, PhD. bude prednášať na tému „Šťastný a požehnaný človek (Ž 127-128)“. Podujatie začína o 19.00 hod. a končí spoločnou modlitbou kompletória v kláštornom chráme. Vstup je voľný.

 • Pozvánka na biblické stretnutie

  Pozývame Vás na ďalšie Pondelkové stretnutie nad Svätým písmom, s témou Putovanie do Jeruzalema (Ž 122). Stretnutie, ktoré bude viesť SSDr. Blažej Štrba, PhD., sa bude konať v pondelok 20. 5. 2013 o 19.00 v prednáškovej miestnosti kláštora Premenenia Pána v Sampore. Vstup je voľný.

 • Pozvánka na biblické stretnutie

  Pozývame Vás na ďalšie Pondelkové stretnutie nad Svätým písmom, s témou Liturgia vďakyvzdania (Ž 118). Stretnutie, ktoré bude viesť SSDr. Blažej Štrba, PhD., sa bude konať v pondelok 6. 5. 2013 o 19.00 v prednáškovej miestnosti kláštora Premenenia Pána v Sampore. Vstup je voľný.

 • Pozvánka na biblické stretnutie

  Pozývame Vás na ďalšie Pondelkové stretnutie nad Svätým písmom, s témou Život lásky a dôvery (Ž 116). Stretnutie, ktoré bude viesť SSDr. Blažej Štrba, PhD., sa bude konať v pondelok 22. 4. 2013 o 19.00 v prednáškovej miestnosti kláštora Premenenia Pána v Sampore. Vstup je voľný.

 • Pozvánka na biblické stretnutie

  Pozývame Vás na ďalšie Pondelkové stretnutie nad Svätým písmom, s témou Duša plná utrpenia (Ž 88). Stretnutie, ktoré bude viesť SSDr. Blažej Štrba, PhD., sa bude konať v pondelok 3. 12. 2012 o 19.00 v prednáškovej miestnosti kláštora Premenenia Pána v Sampore. Vstup je voľný.

 • Pozvánka na biblické stretnutie

  Pozývame Vás na ďalšie Pondelkové stretnutie nad Svätým písmom, s témou Mojžišova úvaha o čase (Ž 90). Stretnutie, ktoré bude viesť SSDr. Blažej Štrba, PhD., sa bude konať v pondelok 5. 11. 2012 o 19.00 v prednáškovej miestnosti kláštora Premenenia Pána v Sampore. Vstup je voľný.

 • Pozvánka na biblické stretnutie

  Pozývame Vás na ďalšie Pondelkové stretnutie nad Svätým písmom, s témou Útočište, ale aké (Ž 62). Stretnutie, ktoré bude viesť SSDr. Blažej Štrba, PhD., sa bude konať v pondelok 8. 10. 2012 o 19.00 v prednáškovej miestnosti kláštora Premenenia Pána v Sampore. Vstup je voľný.

 • Pozvánka na biblické stretnutie

  Pozývame Vás na ďalšie Pondelkové stretnutie nad Svätým písmom, počas ktorého sa budeme venovať 64. žalmu. Stretnutie, ktoré bude viesť SSDr. Blažej Štrba, PhD., sa bude konať v pondelok 18. 6. 2012 o 19.00 v prednáškovej miestnosti kláštora Premenenia Pána v Sampore. Vstup je voľný.

 • Pozvánka na biblické stretnutie

  Pozývame Vás na ďalšie Pondelkové stretnutie nad Svätým písmom, s témou Mojžišova úvaha o čase (Ž 90), ktoré sa bude konať v pondelok 4. 6. 2012 o 19.00 v prednáškovej miestnosti kláštora Premenenia Pána v Sampore. Vstup je voľný.

 • Pozvánka na biblické stretnutie

  Pozývame Vás na ďalšie Pondelkové stretnutie nad Svätým písmom, s témou Presadená Božia vinica (Ž 80), ktoré sa bude konať v pondelok 21. 5. 2012 o 19.00 v prednáškovej miestnosti kláštora Premenenia Pána v Sampore. Vstup je voľný.