Pozvánka na biblické stretnutie

Pozývame Vás na ďalšie Pondelkové stretnutie nad Svätým písmom, s témou Život lásky a dôvery (Ž 116). Stretnutie, ktoré bude viesť SSDr. Blažej Štrba, PhD., sa bude konať v pondelok 22. 4. 2013 o 19.00 v prednáškovej miestnosti kláštora Premenenia Pána v Sampore. Vstup je voľný.


Publikované

v časti

Autor článku: